Lezing Noord-Korea en algemene ledenvergadering KVBK

Kim Trump

Noord-Koreaanse nucleaire afschrikking: propaganda of realiteit?

Dr. ir. Ralph Savelsberg, universitair docent missile defence bij de Nederlandse Defensie Academie, spreekt op 9 juli over het kernwapen- en raketprogramma van Noord-Korea. Welk verhaal willen de Noord-Koreanen in de propaganda uitdragen en wat kan er, op basis van kennis over de werking van ballistische raketten en analyse van foto’s en video’s, worden afgeleid over de mogelijke capaciteit? In de aanloop naar de topontmoeting tussen Kim Jong-un en president Trump in Singapore claimden Noord-Koreaanse staatsmedia dat hun nucleaire afschrikking voltooid is. Is dit vooral bluf?

Ralph Savelsberg is technisch natuurkundige en werkt sinds 2010 bij de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie. Hij geeft onderwijs aan officieren in opleiding en doet wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk gericht op het analyseren van de ballistische raketdreiging uit potentiële crisislanden. 

Voorafgaand aan de lezing vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de KVBK plaats. Hierin komen de activiteiten in het vorige jaar, de financiële verantwoording en enkele initiatieven voor de komende periode aan de orde.

De lezing en de algemene ledenvergadering vinden plaats op maandag 9 juli op het ministerie van Defensie aan de Kalvermarkt 38 in Den Haag.

Programma:

15.00 uur      ontvangst voor ALV met koffie en  thee in de Leeuwenkuil   

15.30 uur      algemene ledenvergadering in de Perszaal

16.00 uur      ontvangst voor de lezing met koffie en thee in de Leeuwenkuil

16.30 uur      lezing met aansluitend Q&A in de Perszaal

17.30 uur      borrel in de Coffee Corner

18.30 uur      einde 

Aanmelden voor de lezing kan via deze link. Voor vragen en de vergaderstukken van de ALV kunt u contact opnemen met de secretaris van de KVBK, majoor drs. D. Boissevain via D.Boissevain.01@mindef.nl of 06-30858838. Toegang is alleen mogelijk met een geldig legitimatiebewijs of een defensiepas.