Algemene Ledenvergadering KVBK 22 mei 2020

KVBK-logo

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de KVBK kon door de maatregelen rond het coronavirus dit jaar niet gekoppeld worden aan een bijeenkomst, maar vond digitaal plaats op vrijdag 22 mei van 16.00 tot 17.00 uur. 

 

Besluiten

Ter vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

 1. Het jaarverslag 2019, financieel jaarverslag 2019 en vergaderverslag van de ALV 2019 zijn vastgesteld;
 2. De jaarlijkse contributie van de KVBK wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd met €5,-;
 3. Met ingang van 1 januari 2021 worden bij een papieren factuur administratiekosten à €2,50 in rekening gebracht. Alle leden die dat nog niet gedaan hebben wordt verzocht om een machtiging af te geven, of een e-mailadres door te geven om de factuur digitaal te kunnen ontvangen. Dat kan via de link: E-mailadres (KVBK-lid);
 4. Het bestuur kan verder gaan met de update van het CMS Drupal 7 naar Drupal 9;
 5. De voorgestelde bestuurs- en kascontrolecommissiewijzigingen zijn goedgekeurd.

 

Agenda ALV 2020

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda ALV 2020
 3. Vaststellen verslag ALV 2019
 4. Jaarverslag KVBK 2019
 5. Geconsolideerd financieel jaarverslag 2019
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Begroting en contributieverhoging met € 5,-
 8. Militaire Spectator
 9. e-Outreach
 10. Aankondigingen en mededelingen
 11. Bestuurswisselingen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

De vergaderstukken en het concept vergaderverslag zijn op te vragen bij de secretaris.

N.B. In lijn met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, artikel 6, werden KVBK-leden tot 19 mei 16:00u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de onderwerpen op de agenda, door te mailen naar secretaris@kvbk.nl. De secretaris heeft geen vragen ontvangen.

Home achtergrond: 
Cyber