Auteursrecht

Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van de vermenldde autheurs van betreffende tekst. In geval er geen autheur vermeld is ligt het autheursrecht bij de KVBK. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Wil je één of meer artikelen van deze site overnemen, dan is dat toegestaan onder de voorwaarde, dat je een juiste bronvermelding en verwijzing toevoegt:

1. Vermeldt het juiste autheursrecht bij het artikel;

2. Vermeldt dat het artikel van de KVBK site of de Militaire spectator site afkomstig is;

3. Plaats een duidelijke en werkende link plaatst naar www.kvbk.nl of www.militairespectator.nl.