Commodore Osinga bijzonder hoogleraar War Studies

Frans Osinga

Commodore-vlieger prof. dr. Frans Osinga, vice-voorzitter van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (KVBK), is benoemd tot bijzonder hoogleraar War Studies aan het Institute of Security and Global Affairs in Den Haag.

Osinga, hoogleraar en sinds 2010 hoofd van de Vakgroep Krijgswetenschappen van de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA, zal de leerstoel War Studies de komende vijf jaar bekleden op de Haagse Campus van de universiteit Leiden. Hij zal bijdragen leveren aan Bachelor- en Master-onderwijs op het brede thema contemporaine oorlogvoering. Daarnaast zal hij onderzoek doen op dat kennisdomein en promovendi begeleiden.

De leerstoel War Studies is ingesteld door de KVBK met het doel opleidingen rondom conflict en militaire onderwerpen meer aandacht te geven en de kennis over vrede en oorlog in de samenleving te vergroten. Tevens betekent de benoeming van professor Osinga een verdere netwerkuitbreiding van de FMW binnen de voor Defensie relevante academische wereld.

Als platform voor militairen, academici, beleidsmakers, studenten en andere geïnteresseerden in de krijgswetenschappen bevordert de KVBK met de leerstoel War Studies onderwijs en onderzoek.

Home achtergrond: