Evaluatie WIV2017 - en nu?

AIVD en MIVD

In het gastcollege “Evaluatie van de WIV2017. En nu?”, staat de omgang met bulkdatasets centraal. Directeur MIVD Generaal-majoor Jan Swillens gaat in gesprek met zijn mede-panelleden Prof. dr. Bart Jacobs en Prof. mr. dr. Jan-Jaap Oerlemans. De verschillende invalshoeken op de bevoegdheden en activiteiten van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten staan garant voor een interessante en verrijkende dialoog. Kijk het gastcollege hier terug:

 

 

 

Nationale veiligheid en privacy. Nergens manifesteert de spanning tussen deze belangen zich zo duidelijk als in het werk van de AIVD en MIVD. Als gevolg van de recente evaluatie van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is in Nederland het debat hierover weer opgelaaid. Dit debat wordt vaak echter gevoerd met onvolledige of onjuiste informatie. De KVBK brengt daarom op dinsdag 6 april 2021 drie belangrijke en goed geïnformeerde spelers bij elkaar die het debat vanuit diverse kanten belichten. 

"De belangrijkste aanbeveling van de Evaluatiecommissie ten aanzien van de verwerking van bulkdata is om een uniform systeem van waarborgen te introduceren voor álle bulkdata, onafhankelijk van de wijze waarop deze bulkdata is verkregen." [Evaluatiecommissie]

In dit systeem gelden handelings-, toegangs- en tijdswaarborgen, gebaseerd op het huidige OOG-stelsel. ... Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit een verzwaring van de waarborgen op handeling en toegang. Voor de tijdswaarborg geldt dat het enerzijds een verzwaring is van de waarborgen doordat alle bulkdata op relevantie moet worden beoordeeld. Anderzijds is de beoordelingstermijn verlengd van maximaal anderhalf naar drie jaar.[1]

“De officiële evaluatiecommissie heeft de sleepwet geëvalueerd en kwam tot een conclusie die wij al wisten: de wet is niét in balans.” [Bits of Freedom]

Onze burgerrechten worden onvoldoende beschermd bij de bevoegdheden waar de geheime diensten gegevens in bulk verzamelen en verwerken. Dus de wet moet worden aangepast. [2]

In het gastcollege “Evaluatie van de WIV2017. En nu?”, dat plaats zal vinden in de vorm van een symposium, staat de omgang met bulkdatasets centraal. Directeur MIVD Generaal-majoor Jan Swillens gaat in gesprek met zijn mede-panelleden Prof. dr. Bart Jacobs en Prof. mr. dr. Jan-Jaap Oerlemans. De verschillende invalshoeken op de bevoegdheden en activiteiten van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten staan garant voor een interessante en verrijkende dialoog.

U kunt het gastcollege alleen online volgen. Helaas kunnen wij vanwege de coronamaatregelen het gastcollege niet open stellen voor publiek.

 

Panel

Generaal-majoor drs. Jan Swillens is directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD;

Professor dr. Bart Jacobs is hoogleraar Interdisciplinary Hub for Security, Privacy and Data Governance aan de Radboud Universiteit en lid van de Evaluatiecommissie;

Professor mr. dr. Jan-Jaap Oerlemans is bijzonder hoogleraar inlichtingen en recht aan de Universiteit Utrecht. Hij is tevens werkzaam als senior onderzoeker voor de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

 

Programma

14:30     (Online) ontvangst
15:00     Aanvang, inleiding door moderator
15:10     Stelling D-MIVD
15:30     Reacties Panelleden
16:00     Samenvatting moderator
16:15     Q&A met paneldiscussie
17:05     Afronding
17:15     Einde

 

Te laat met aanmelden? Geen probleem!
Klik hier om het symposium rechtstreeks te kijken
.

Problemen met aanmelden? Mail naar info@kvbk.nl 

 

[1] Evaluatie 2020 - Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 | Rapport | Rijksoverheid.nl, p.153

[2] Ook uit officiële evaluatie blijkt: de sleepwet beschermt ons onvoldoende – Bits of Freedom

Home achtergrond: 
Rapport Evaluatie 2020 WIV 2017