Gastcollege minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten

Lezing Minister Bijleveld

Op 11 maart heeft minister Bijleveld een gastcollege gegeven op de campus Den Haag van de Universiteit Leiden. In verband met de coronamaatregelen was dit college live te volgen.

Onze vice-voorzitter Commodore Adang opende het college en vertelde over de goede gewoonte, zo niet traditie, dat de minister aan het einde van de ambtstermijn een college geeft waarin terug wordt gekeken op de voorgaande ambtstermijn.

 

 

De minister sprak over de NAVO-norm, de zichtbaarheid van de krijgsmacht en de rol van de KVBK bij dat laatste.

We moeten dus ook op andere manieren ervoor zorgen dat we meer zichtbaar zijn. Dat is trouwens een eeuwenoud verlangen. Zo is ook de Koninklijke Vereniging voor de Beoefening van Krijgswetenschap begonnen, in 1865. Met het streven om militaire zaken tot openbaar debat te maken, zodat burgers ook betrokken zijn. In de eerste uitgave van de Militaire Spectator na de Tweede Wereldoorlog stond deze tekst: “Wij allen hopen een leger op te bouwen, dat (..) vooral hechter zal wortelen in het Nederlandsche volk.”Ik ben het er helemaal mee eens. Defensie moet midden in de maatschappij staan. En transparant zijn over wat ze doet.

De minister sloot haar speech af met de onderstaande woorden

koester die vrijheid. En weet dat Defensie voor onze vrijheid vecht.

Aansluitend werd door Prof Patrick Oonincx van de Faculteit Militaire Wetenschappen en Prof Erwin Muller van de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden een convenant ondertekend. Dit markeerde de formele start van een intensievere samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. De minister gaf aan veel waarde te hechten aan de professionalisering van het militair onderwijs. Naast gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksprogramma’s, worden promotietrajecten ontwikkeld. Het doel van de nauwere samenwerking is een kruisbestuiving van de kennis en inzet van de krijgsmacht. Het uitwisselen van expertises over de aard van hedendaagse conflicten en het besef van de complexiteit van missies maakt dat beide faculteiten elkaar kunnen versterken.

 

Heeft u het gastcollege gemist? Kijk het hier, of lees de volledige speech!

 

 

Home achtergrond: 
Tekenen convenant