International Security, Stakes and Perspectives: Mali

UN Mali

Op uitnodiging van de Atlantische Commissie en de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap spreekt de Franse brigade-generaal Marc Ollier maandag 10 december over het VN-optreden in Mali.

Ollier vervulde het afgelopen jaar de functie van chef-staf van de MINUSMA-missie. Hij zal ook ingaan op de resultaten van Operatie Barkhane, waarbij Franse militairen zijn ingezet in vijf Afrikaanse landen, waaronder Mali. Ollier zal de Franse en VN-operaties schetsen in het kader van de Europese veiligheid.

Nederland levert al vier jaar een bijdrage aan MINUSMA en deze zal in 2019 aflopen.

Moderator is luitenant-generaal b.d. Ton van Loon.

Datum: maandag 10 december 2018

Tijden:

16.00 uur Registratie

16.30-17.30 uur Lezing brigade-generaal Ollier

17.30-18.00 uur Borrel

Locatie: Ministerie van Defensie, Kalvermarkt 32, Den Haag

Toegang is alleen mogelijk met een geldig identiteitsbewijs en na registratie vooraf.