LTZ3 Hoogakker ontvangt Krijgswetenschapsprijs

LTZ3 Hoogakker en generaal-majoor De Jong

De voorzitter van de KVBK, generaal-majoor Ivo de Jong, heeft in Utrecht de Krijgswetenschapsprijs 2018 voor de beste bachelor-scriptie aan de NLDA uitgereikt aan LTZ3 Mike Hoogakker.

In zijn scriptie ‘Gevaar voor de maritieme ruggengraat van Europa’ analyseert Hoogakker vanuit een breed perspectief de risico’s die uit kunnen gaan van diverse vormen van maritiem terrorisme. Hij gebruikt hierbij drie modellen om risico’s en bedreigingen voor Nederland – en de haven van Rotterdam in het bijzonder – in kaart te brengen. Hoogakker beziet niet alleen de waarschijnlijkheid en ernst per methode, maar maakt ook een inschatting wat de gevolgen kunnen zijn per type doelwit. Zijn verontrustende conclusies zijn uiterst relevant, zeker als bedacht wordt dat ‘flow security’ een belangrijk aandachtspunt is in het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid.

De prijsuitreiking vond plaats op 7 augustus. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ten overstaan van collega’s en familie te doen tijdens de diploma-uitreiking op 22 juni in Breda, maar op dat moment was Hoogakker aan boord van Zr. Ms. Van Kinsbergen buitengaats.     

Het bestuur van de KVBK wenst LTZ3 Hoogakker van harte geluk.

Home achtergrond: