Mars en Mercuriussymposium

tablet-screen-monitor-phone-pc-314153 // corona-virus-kart-verden-sykdom-5269197 // NATO

‘Verankering van de krijgsmacht in de veranderende samenleving’

Het symposium op 11 november was een samenwerking van De Vereniging Mars en Mercurius, het Hague Centre for Strategic Studies, Staf CLAS en de KVBK. U kunt het symposium terugkijken op YouTube: Deel 1 (voor de pauze) en Deel 2 (na de pauze).

 

Een terugkeer naar nationalisme en een verharding in internationale relaties: wereldwijde trends en ontwikkelingen die door de coronacrisis in het spotlicht gezet en zelfs versterkt zijn. Dat de coronacrisis impact heeft op onze samenleving is voor iedereen duidelijk. Dat de krijgsmacht een significante rol speelt in de aanpak van de crisis ook. Maar hoe verhouden zich de mondiale ontwikkelingen nu tot de nationale ontwikkelingen? En welke – veranderende – rol speelt de krijgsmacht daarin?

 

De vier sprekers op het Mars en Mercuriussymposium 2020 op 11 november schetsen hoe die mondiale ontwikkelingen in de internationale betrekkingen in het corona- en postcoronatijdperk zich manifesteren in het Nederlandse nationale domein, en hoe de krijgsmacht zich aanpast om in deze veranderende samenleving stevig verankerd te zijn en te blijven. Daarna gaan de sprekers onder meer in op de visie en rol van het Territoriaal Operatiecentrum (TOC), en de wijze waarop reservisten een bijzondere positie innemen op het scheidsvlak tussen krijgsmacht en samenleving. 

 

Het programma van het symposium was als volgt:

Deel 1

15:00  Opening door Han ten Broeke MSc, Director of Political Affairs bij HCSS (moderator)

15:10  De afbrokkeling van het multilateralisme: gevolgen voor EU en NAVO? door Jack Thompson PhD MA, (Strategic Analyst HCSS, Engelstalig)

15:40  Internationale ontwikkelingen en hun invloed in Nederland, door Kol Hans van Dalen (Staf CLAS)

16:10  Korte pauze

Deel 2

16:20  Reservisten: schakel tussen krijgsmacht en samenleving, door Lkol Rob Moerman (Reservistenbeleid Staf CLAS)

16:50  Het Territoriaal Operatiecentrum (TOC): doel, visie en ervaringen, door Kol Piet Hagenaars (C-TOC)

17:20  Wrap Up, door Genm Rob Jeulink (P-CLAS)

17:35  Q+A, chatvragen, door Han ten Broeke

17:50  Afronding door Han ten Broeke

Home achtergrond: 
Logo's Mars en Mercurius, KVBK, HCSS en KL