In memoriam Johan van Slooten

In de nacht van 3 op 4 november j.l. is geheel onverwacht onze penningmeester, KLTZ (LD) Johan van Slooten overleden. Op zaterdag 9 november heeft in besloten kring de uitvaart plaatsgevonden in Wolvega. De KVBK wenst de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies en veel kracht in deze moeilijke tijd. Onze voorzitter, Genm Ivo de Jong heeft namens de KVBK condoleances aan de nabestaanden overgebracht.

De KVBK is op zoek naar iemand die de functie kan overnemen. In de tussentijd wordt de functie waargenomen door Dhr Mees Dekker, die in het verleden al lange tijd als penningmeester van de KVBK heeft opgetreden. Wanneer er nieuws is zult u hierover worden geïnformeerd.