Multidomein: denken én doen

Adelborst en Cadetten (Courtesy of Ministerie van Defensie)

 

waarom multidomein meer omvat dan alleen operaties

 

“De afhankelijkheid tussen de vijf domeinen groeit en daarom moeten we over de domeinen heen (multidomein) denken, organiseren, opereren en commandovoeren.” (Defensievisie 2035)

 

Kasteel van Breda | Donderdag 2 september 2021 | 15:00-17:30 | Bevestigde sprekers: CDS, Commandant NLDA en Plaatsvervangend Directeur DVB.

 

Kijk het symposium hier terug. 

 

 

 

Met de toevoeging van cyber en ruimte aan de bestaande domeinen zee, land en lucht treedt de krijgsmacht van vandaag op in vijf militaire domeinen; domeinen die in toenemende mate met elkaar zijn verbonden en vervlochten. Sinds de annexatie van de Krim in 2014 maakt multidomein optreden deel uit van het toekomstig operationeel concept van de NAVO. Ook de Defensievisie 2035 identificeert de noodzaak om “over de domeinen heen (multidomein) te denken, organiseren, opereren en commandovoeren”.

 

Maar hoe doe je dat? In Afghanistan bleek hoe belangrijk maar ook hoe moeilijk het was om de 3D-benadering daadwerkelijk gestalte te geven. Het verschil in organisatieculturen – militair en niet-militair – was daar onder meer debet aan. Maar ook de operationele samenwerking tussen krijgsmachtdelen, het traditionele Joint Optreden, blijft een voortdurende inspanning vergen. Kennis en expertise op dat gebied en kennis over het optreden en de capaciteiten van andere domeinen is over het algemeen niet hoog.

 

En omdat onbekend onbemind maakt, beïnvloedt dat de beoordeling van de waarde van wat anderen doen. Uiteindelijk heeft dat niet alleen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van besluitvorming binnen Defensie maar werkt het ook remmend op operationele vernieuwing, niet alleen binnen de staven maar ook bij de operationele eenheden, waar het denken vaak opvallend conservatief is.

 

De vraag is dus hoe dat anders kan. Hoe overbrug je de verschillen tussen soms eeuwenoude culturen en benader je de toekomst vanuit een gezamenlijke visie? Ook binnen de NAVO wordt de vraag onderzocht wat er voor multidomeinopereren nodig is.

 

Om die vragen te beantwoorden nodigt de KVBK u uit voor het symposium ‘Multidomein: denken én doen’ op 2 september 2021 in de aula van het Kasteel van Breda. Hier zullen de Commandant der Strijdkrachten, de Krijgsmachtadjudant en Commandant NLDA elk hun perspectief geven op deze kwestie. Voor een extern perspectief zijn wij nog in afwachting van de toezegging van een vierde spreker. Aansluitend vindt een paneldiscussie plaats waarbij wordt ingegaan op vragen uit het publiek.

 

Het symposium wordt online uitgezonden met een livestream. Vanwege de coronamaatregelen kunnen maximaal 90 personen het symposium live bijwonen. U kunt bij opgave aangeven als u het symposium live wilt bijwonen. Plaatsen worden toegekend op volgorde van aanmelding. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan wij mogen toelaten, dan hanteren wij een reservelijst. 

 

Programma

14:30     Ontvangst
15:00     Opening door de voorzitter van de KVBK
15:05     Inleiding door de moderator, Dr. Willemijn Aerdts
15:10     Commandant der Strijdkrachten, Generaal Onno Eichelsheim
15:30     Commandant NLDA, Generaal-majoor Richard Oppelaar
15:50     Plaatsvervangend Directeur Directie Veiligheidsbeleid, Dhr. Wouter Jurgens
16:10     Korte pauze
16:20     Q&A / debat
17:10     Wrap-up door moderator
17:20     Einde 

Helaas is de krijgsmachtadjudant door een agendaconflict niet aanwezig.

 

 

Terugkijken

De lezing is ook op ons YouTubekanaal gepubliceerd.

Home achtergrond: 
Informatiegestuurd in Optreden & Operaties (Defensievisie 2035)