Oproep scriptieprijs Vereniging Informatici Defensie

De Vereniging Informatici Defensie (VID) kent jaarlijks de René Olthuis Prijs toe voor de beste scriptie over informatievoorziening of informatietechnologie.

De scriptie, op HBO of WO-niveau, gaat bij voorkeur over een actueel (Defensie)vraagstuk binnen de IV of IT. Het is ook mogelijk een artikel of andere publicatie in te zenden.

Het reglement van de René Olthuis Prijs is te downloaden van de website van de VID, www.vidonline.nl, of via e-mail op te vragen bij de secretaris van de VID: secretaris.VID@mindef.nl. Inzendingen kunnen naar de secretaris worden gestuurd onder vermelding van Commissie René Olthuis Prijs.

Sluitingsdatum voor aanleveren is 1 oktober 2017.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 350 euro een bijbehorende herinnering.

In 2016 ging de René Olthuis Prijs naar T. (Marijn) Boone. In haar scriptie De Koninklijke Marine voor de wind presenteert zij een oplossing voor een concreet maritiem-operationeel probleem, namelijk de beperkte bandbreedte op de militaire satellietcommunicatie waardoor de standaardset met weerdata aan boord niet te ontvangen is. Boone slaagde er in een dataset te comprimeren tot een bestand kleiner dan 10 MB, het maximum voor satellietcommunicatie.