11 Air Manoeuvre Brigade | 16 juni 2003

Fight as one

Verslag KVBK-bijeenkomst op 16 juni 2003 met bgen van Uhm en kol Hagemeijer

In de Defensienota 1991 werd het besluit aangekondigd om een Luchtmobiele Brigade op te richten. De luchtcomponent voor deze brigade, bestaande uit een mix van bewapende en transporthelikopters, zou worden ondergebracht in de Tactische Helikopter Groep. Een periode van tien jaar was ter beschikking om van de conceptuele gedachte te komen tot een volledig operationele eenheid, later de 11 Air Manoeuvre Brigade (AMB) genoemd.

De grondcomponent van de AMB kent als voornaamste wapensystemen 12 stukken 120 mm mortieren, 27 stukken 81 mm mortieren, 175 light strike vehicles (LSV), 36 TOW-antitankwapens, 81 Dragon's en 27 Stingers. De organisatie van 11e Luchtmobiele Brigade (11 LMB) omvat onder meer 3 infanteriebataljons, een mortiercompagnie, een luchtverdedigingscompagnie en een geniecompagnie. 11 LMB heeft een sterkte van 2400 militairen, waaronder 11 vrouwen, en is gelokeerd in Schaarsbergen en Assen. Momenteel wordt deze brigade geleid door brigade-generaal P.J.M. van Uhm.

De AMB-luchtcomponent heeft als voornaamste wapensystemen 26 gevechtshelikopters Apache AH-64D, 15 lichte transporthelikopters Cougar AS-532, 11 transporthelikopters Chinook CH-47D en een aantal lichte verkenningshelikopters Bölkow BO-105. Het totale aantal helikopters is nodig om 1 bataljon LMB te verplaatsen. De BO-105 heli's worden binnenkort uitgefaseerd. De organisatie van de Tactische Helikopter Groep (THG) omvat onder meer 2 gevechtshelikoptersquadrons, een squadron lichte transporthelikopters en een squadron zware transporthelikopters. De THG heeft een sterkte van 1800 militairen, waaronder 223 vrouwen, en is gelokeerd in Soesterberg en Gilze-Rijen. Deze groep staat nu onder leiding van kolonel R.E.P. Hagemeijer.

De Air Mobile Brigade kan binnen 20 dagen als brigade of als Task Force over de gehele wereld, met uitzondering van de poolgebieden, worden ingezet voor alle soorten missies. Met zijn hoge opleidingsgraad en inzetbaarheid is de AMB in staat om zowel overdag als 's nachts artikel o.a. 5 VN-operaties, peacekeeping operaties, humanitaire en nationale taken uit te voeren. Het operationele concept van de AMB is uniek in de wereld, want naast Nederland kent alleen de Verenigde Staten bij de 101 Airborne Division een vergelijkbaar concept met een volledige integratie van de grond- en luchtcomponenten.

Het air manoeuvre operational concept van de AMB onderkent 4 vormen van optreden : 

Air Assault : luchtaanvalsoptreden met een relatief kleine grondcomponent en een relatief grote helikoptercomponent voor een luchtmobiel uitgevoerde overvalling ; 
Air Mechanised : luchtgemechaniseerde operaties in het kader van diepe operaties van divisie of legerkorps met zelfstandig uitgevoerde gevechtstaken door Apaches ; 
Air Mobile : luchtmobiele operaties waarbij een grondcomponent met helikopters over het gevechtsveld manoeuvreren om op de grond het gevecht aan te gaan en 
Airborne : luchtlandingsoperaties met behulp van een helikoptercomponent om het initiatief te behouden of te hernemen, waarbij verrassing een belangrijke rol speelt.

De Apache gevechtshelikopters kunnen tevens ingezet worden als sensorsysteem voor verkenningstaken en worden daarom voor nationale taken ook gebruikt bij het in het donker opsporen van verdwaalde kinderen.

Voor een luchtaanvalsoptreden gaat AMB uit van een circa 100 km achter de voorste lijn eigen troepen (VLET) gelegen 'staging area' met daarvoor een 'forward air refuelling point' ter vergroting van het helikopterbereik en eventueel een 'forward operating base'. Voor de commandovoering kan gebruik worden gemaakt van 3 commandoposten (CP'n), te weten een Joint CP in de staging area, een Tactical CP in het bestrijdingsgebied en een CP in de forward operating base.

In oktober van dit jaar tijdens de oefening 'Gainful Sword' zal de AMB zich moeten bewijzen door het voldoen aan de Operationele Gereedheidsstatus. Bij deze oefening zal tevens worden samengewerkt met een bataljon van de Poolse 25e Air Assault Brigade. In de afgelopen tien jaar heeft de AMB reeds proeven van zijn bekwaamheid afgelegd bij diverse vredesoperaties in Bosnïe, Kosovo, Cyprus, Macedonïe, Ethiopïe en Afghanistan.