Archief 2005 | Excursie 'Command & Control Support Centre'

De Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap nodigt leden en belangstellenden uit voor een excursie op

22 november 2005naar het‘Command & Control Support Centre’

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van oorlogvoering van dit moment betreft Network Centric Warfare. De instantie die op dit gebied binnen de Nederlandse Defensie voorop loopt, is het Command & Control Support Centre (C2SC).

De doelstelling van het C2SC is verbetering van de commandovoeringondersteuning, waarbij ‘beter’ wordt vertaald naar het toepassen van nieuwe (proven) technologie, zodat de actuele behoefte van de operationele gebruiker wordt ingevuld en de middelen in één geïntegreerde omgeving kunnen samenwerken. Het C2SC draagt er zorg voor dat de voordelen van deze nieuwe middelen optimaal worden benut door het beter op elkaar afstemmen van de C2-organisatie enerzijds en de nieuwe ICT-middelen anderzijds.

De minister van Defensie heeft bij de besteding van gelden voor het Europese veiligheidsbeleid speerpunten aangegeven. Eén van die speerpunten is de vorming van een Europees C2 expertisecentrum waaraan in de jaren 2006/2007 vorm moet worden gegeven.

Tijdens de excursie zal op tal van ontwikkelingen worden ingegaan, waarbij u ruimschoots in de gelegenheid wordt gesteld vragen te stellen en u te verdiepen in de materie.

De bijeenkomst wordt gehouden in:

Elias Beeckmankazerne 
Nieuwe kazernelaan 10 
6711 JC Ede