Archief 2005 | Falende staten, crisisbeheersing en de rol van Nederland in de 21e eeuw

Op 13 december aanstaande organiseert de Atlantische Commissie in samenwerking met de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (KVBK) en de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) een bijeenkomst met als thema:

Falende staten, crisisbeheersing 
en de rol van Nederland in de 21e eeuw

De AIV heeft de afgelopen twee jaar een aantal rapporten uitgebracht dat handelt over de problemen van falende staten, crisisbeheersing en de rol van de Verenigde Naties en Nederland hierin. De AIV constateert dat de Nederlandse krijgsmacht anno 2005 betrokken is bij crisisbeheersingsoperaties wereldwijd, ook hoger in het geweldsspectrum. Na het 'beheersen' van een crisis dienen wederopbouw- en ontwikkelingsaspecten zich aan. De Nederlandse politiek dient richtlijnen te ontwikkelen om dit proces integraal te benaderen.

In discussie gaan twee voorzitters van de AIV-werkgroepen die de rapporten hebben opgesteld, te weten prof. dr. N. Schrijver en gen b.d. A. van der Vlis. De Tweede Kamerleden mr. drs. H. van Baalen (VVD) en drs. T. Brinkel zullen de inleidingen van commentaar voorzien. De bijeenkomst vindt plaats in Pulchri Studio, Lange Voorhout 15 in Den Haag, en vangt aan om 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur).

Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen, dient u zich aan te melden op telefoonnummer 070-3639495. Maar u kunt ook een e-mail zenden naar atlcom@xs4all.nl of een briefje sturen naar onderstaand adres / faxnummer.

Atlantische Commissie 
Bezuidenhoutseweg 237-239 
2594 AM DEN HAAG 
Fax: 070 - 364 6309