Archief 2005 | Halfjaarlijkse terugblik door de Voorzitter van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap

Het eerste halfjaar van 2005 kenmerkt zich door een aanzienlijk aantal KVBK-activiteiten. Na een aantal bestuurswisselingen is het bestuur voortvarend van start gegaan met een programma dat niet alleen bestaat uit interessante bijeenkomsten, maar ook uit een toename van het aantal activiteiten. Daarbij is de focus niet alleen gericht op defensiepersoneel, maar op alle geïnteresseerden in het brede veld van vrede en veiligheid. Het streven is erop gericht maandelijks minimaal één activiteit te organiseren.

Zo is in februari in samenwerking met de Atlantische Commissie een interessante bijeenkomst gehouden met als thema ‘Politieke prioriteiten in het Nederlands veiligheidsbeleid’. In maart stond een voordracht op het programma over de legendarische Poolse generaal Sosabowski. In april sprak commodore Van Hoof over zijn ervaringen als commandant van het eerste Nederlandse Provinciale Reconstructie Team (NL PRT) in Pol e Khomri in Afghanistan. 
Generaal-majoor C.G.J. Hilderink hield voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering te Breda een lezing over zijn ervaringen met de NAVO Training Missie in Irak. Jammer genoeg ging door gebrek aan belangstelling een interessante lezing over de bevrijding van Nederland 1944 – 1945 door drs. B. Schoenmaker van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) niet door.

Het door de KVBK uitgegeven blad ‘Militaire Spectator’ heeft een ware metamorfose ondergaan. Zo wordt het blad nu geheel in kleur afgedrukt en heeft een professionelere uitstraling gekregen. Maar ook inhoudelijk gaat het goed met de ‘Militaire Spectator’: enerzijds is er nu een volledig ‘paarse’ redactie en anderzijds worden de artikelen nu opgenomen in de database van Cambridge Scientific Abstracts.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het KVBK-programma voor het tweede halfjaar, waarbij de kick-off op 1 september jl. heeft plaatsgevonden met een bezoek aan en ontvangst op de Hr Ms Rotterdam en vervolgens de jaarlijkse battlefieldtour in Overloon op 10 september 2005. Daarnaast zal nog een aantal interessante lezingen van formaat worden georganiseerd, waarbij ook sprekers uit het buitenland worden aangetrokken. 
Hierover zult u separaat worden geïnformeerd.

Naast kwalitatief goede bijeenkomsten heeft het bestuur zich voor 2005 ondermeer ten doel gesteld de ledenwerving te intensiveren, waarbij de resultaten van het eerste halfjaar bemoedigend zijn. Daarnaast is door de recentelijk aangetreden medewerkster van de redactie van de ‘Militaire Spectator’ mw. drs. T.H.L. van de Wetering hard gewerkt aan een visie over promotie en PR-activiteiten van de KVBK. Zo zal veel aandacht besteed worden aan de bekendheid van de vereniging zowel binnen de defensieorganisatie als daarbuiten en zullen activiteiten nog breder bekend worden gesteld.

Een laatste onderwerp betreft de herkenbaarheid en informatie over de KVBK en ‘Militaire Spectator’ op het internet. Daarbij krijgt met name de kwaliteit van de informatie als het beheer de nodige aandacht en wordt gewerkt aan het digitaliseren en digitaal archiveren en ontsluiten van het bestand van de ‘Militaire Spectator’.

Generaal-majoor F.H. Meulman