Archief 2005 | Lezing - 'Het internationale strafhof en militair optreden'

De Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap nodigt leden en belangstellenden uit voor een lezing op 3 oktober 2005 van :

drs. E.H. Wellensteinover:'Het internationale strafhof en militair optreden'

Het 'International Criminal Court' (ICC) in Den Haag is het eerste permanente internationale strafhof dat op basis van een verdrag is ingesteld. De doelstelling van het ICC is zeker stellen dat de meest ernstige misdaden tegen de menselijkheid niet ongestraft blijven.

Het ICC werd een feit door het 'Verdrag van Rome' van 17 juli 1998, dat destijds door 140 landen is getekend en inmiddels door vele landen is geratificeerd. Inmiddels is het werkterrein van ICC bekend door de voorgangers, waaronder de tribunalen voor Joegoslavië en Rwanda.

Drs. E.H. Wellenstein is, als directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf het eerste uur betrokken bij de oprichting van het ICC. Wie zou er beter geschikt zijn om op deze avond een lezing over dit onderwerp te verzorgen?

Tijdens de lezing zal drs. E.H. Wellenstein ingaan op de belangrijkste aspecten van het ICC, alsmede de daaraan gerelateerde elementen rond het internationaal militair optreden. Niet in de laatste plaats zal worden ingegaan op de positie van enkele bevriende naties, waaronder die van de Verenigde Staten.

De bijeenkomst wordt gehouden in:

Ministerie van Defensie (ingang naast Defensie voorlichtingscentrum) 
Kalvermarkt 38 
2511 CB Den Haag

De zaal is vanaf 17.00 uur open. De lezing begint om 17.30 uur. Vanwege een beperkt aantal plaatsen gaarne aanmelden tijdens kantooruren (070-3396197).