Generaal-majoor Meulman verkozen tot erelid van de KVBK

Tijdens het recent gehouden Redacteurendiner is de scheidende voorzitter Generaal-majoor Meulman verkozen tot Erelid van de KVBK. De nieuwe voorzitter Generaal-majoor van Osch heeft Generaal Meulman hiervan op de hoogte gebracht. De oud-voorzitter toonde zich duidelijk verrast en vereerd.

Even daarvoor in zijn afscheidsspeech greep Generaal Meulman terug naar de ontplooide activiteiten in het verenigingsjaar 2005-2006 en enkele bijzondere gebeurtenissen daarin. Tevens zegde de generaal dank aan de redactieleden Militaire Spectator en de bestuursleden KVBK voor hun inspanningen gedurende het afgelopen jaar. De generaal sloot af met enkele oppeppende woorden en de aankondiging dat hij genoodzaakt was zijn functie als voorzitter neer te leggen. Dit in verband met zijn aanstelling als Deputy Commander Air ISAF in Kabul, Afghanistan.

De KVBK neemt daarmee afscheid van een bijzonder gewaardeerde voorzitter. Deze bleek in een relatief korte tijd en naast zijn drukke baan als plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten in staat de KVBK weer op de kaart te zetten. Met enthousiasme en betrokkenheid maar vooral met een onuitputtelijke daadkracht werden soms heel oude knopen doorgehakt en zijn bestuursbesluiten op efficiënte wijze verwezenlijkt. Andere bestuursleden werden op gezonde wijze meegezogen in dit enthousiasme. Op alle fronten is de stuwende kracht van de scheidende voorzitter merkbaar geweest. Met het vertrek van generaal-majoor Meulman neemt de KVBK weliswaar afscheid van een bijzonder gewaardeerde voorzitter maar de vereniging is ervan overtuigd dat generaal-majoor Meulman zeer betrokken zal blijven bij de KVBK.

De nieuw gekozen voorzitter, generaal-majoor A. van Osch, neemt de uitdaging aan om de ingeslagen koers voort te zetten. Bovendien dient zich een bijzonder evenement aan met het aankomende 175 jarig bestaan van de Militaire Spectator. Daarover zal het Bestuur in de komende maanden nader berichten.