Lezing KVBK Christopher Elliott: ‘High Command’

Christopher Elliott, generaal-majoor b.d. van de Britse landmacht, houdt op woensdag 25 januari een lezing voor de KVBK over zijn boek High Command. British Military Leadership in the Iraq and Afghanistan Wars.

High Command geeft een ontluisterend beeld van de kwaliteit van strategische besluitvorming en niets suggereert dat de problemen die Elliott schetst uniek zijn voor het Verenigd Koninkrijk. Elliott, die in 2002 de dienst verliet, gaat in op de besluitvorming in het Verenigd Koninkrijk rond de deelname aan de strijd in Irak en Afghanistan. Hij bespreekt hoe de politieke, ambtelijke en militaire top omging met de beschikbare informatie en de wijze waarop de verschillende spelers hun invloed aanwendden. De rivaliteit tussen krijgsmachtdelen en persoonlijke verhoudingen komen nadrukkelijk aan de orde. 

Een recensie van High Command verscheen in mei vorig jaar in de Militaire Spectator: http://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bestanden/uitgaven/....

Programma:      16.00 uur                          ontvangst in de Leeuwenkuil, Kalvermarkt 32, Den Haag

                           16.30-17.30 uur                lezing in het Perscentrum

                           17.30-18.30 uur                borrel in de Coffee Corner

Aanmelden voor de lezing kan door een mail te sturen naar de secretaris van de KVBK, majoor Daan Boissevain, via D.Boissevain.01@mindef.nl (onder vermelding van naam, telefoonnummer of mailadres en huidige functie) of door te bellen naar 06-19628938. Toegang is alleen mogleijk met een geldig legitimatiebewijs of een defensiepas.