Lezing KVBK | Defensie als structureel veiligheidspartner in Nederland?

De Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap nodigt leden en belangstellenden uit voor een lezing op

woensdag 12 april 2006

door

kolonel T. Middendorp en P. Bos

over

Defensie als structureel veiligheidspartner in Nederland?

Kolonel Tom Middendorp is werkzaam bij het ministerie van Defensie en is daar belast met de uitwerking van de rol van Defensie in de nationale veiligheid. Peter Bos, werkzaam bij de brandweer, wordt in deze nieuwe opzet ‘klant’ van Defensie.Was Defensie in het verleden ‘slechts’ vangnet bij rampen en grote ongevallen, nu is er sprake van dat Defensie een meer gestructureerde rol krijgt toebedeeld. De nationale rol van Defensie groeit en verandert in die van een veiligheidspartner. Ook specialistische en expeditionaire capaciteiten van Defensie blijken in toenemende mate te kunnen bijdragen aan de veiligheid binnen de landsgrenzen. Over en weer worden er met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden bindende afspraken gemaakt over de manier waarop en de voorwaarden waaronder BZK aanspraak kan maken op een gegarandeerde capaciteit van Defensie.

De heren Middendorp en Bos zullen deze materie ieder vanuit hun kant belichten, waarna er ruimschoots gelegenheid is tot het stellen van vragen.

De bijeenkomst wordt gehouden in: 
het Ministerie van Defensie
(ingang naast Defensie voorlichtingscentrum)
Kalvermarkt 38 – 2511 CB Den Haag

De zaal is vanaf 17.00 uur open. De lezing begint om 17.30 uur.
Vanwege een beperkt aantal plaatsen gaarne aanmelden tijdens kantooruren (070-3396197).