Lezing KVBK | Minister van Defensie H.G.J. Kamp over Militaire inzet bij humanitaire hulpverlening

De Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap
nodigt leden en belangstellenden uit voor een lezing op

maandag 22 mei 2006

door

Minister van Defensie H.G.J. Kamp

over

Militaire inzet bij humanitaire hulpverlening

Enorme natuurrampen beheersen het wereldnieuws aan het begin en het eind van 2005. Een zeebeving tweede kerstdag 2004 heeft een verwoestende tsunami tot gevolg waardoor, zo blijkt in de eerste maanden van 2005, zeker 230.000 mensen overlijden in landen rond de Indische Oceaan.

Orkaan ‘Katrina’ teisterde New Orleans en omgeving, en in oktober beefde de aarde in Kashmir
waardoor zeker 73.000 mensen het leven lieten (de overgrote meerderheid in het Pakistaanse deel van het omstreden gebied) en driemiljoen mensen dakloos werden.

Defensie heeft ervaring met noodhulp. Zo beschikten we over een noodhulpverkenningsteam, oftewel het ‘Disaster Assistance Response Team’ (DART). Het team is tussen 1998 en 2000 vijf keer ingezet bij orkanen in de Nederlandse Antillen en in Honduras (1999) en een keer bij overstromingen in Mozambique (2001). Opheffing van DART betekent overigens niet dat Nederland geen militaire capaciteit meer ter beschikking zal stellen bij internationale rampenbestrijding.

De snelle inzet van de NATO Response Forces (NRF) na de orkaan ‘Katrina’ en die van de NRF in Pakistan, waaronder het Nederlandse mobiele hospitaal, laten zien dat Defensie nog steeds klaar staat om desgevraagd snel en effectief hulp te verlenen.

Voorts draagt Defensie bij aan het Urban Search And Rescue’ team (USAR), waaraan overigens ook personeel van brandweer en politie deelneemt. Het team is uitsluitend bedoeld om overlevenden te zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen. Het is dus niet bedoeld, noch toegerust, om voor langere tijd hulpverlening te bieden. Het USAR-team is ingezet na de aardbevingen in Marokko (2004) en in Pakistan.

De bijeenkomst wordt gehouden in: 
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Lange Poten 10 – Den Haag

De zaal is open vanaf 17.30 uur. De lezing begint om 18.00 uur.
Vanwege een beperkt aantal plaatsen gaarne aanmelden tijdens kantooruren op 070-3396197.