Mars en Mercurius symposium

23 oktober 2019 Stroe

In navolging van de succesvolle reeks De Ruyterlezingen organiseert de vereniging Mars en Mercurius, dit najaar een groots opgezet symposium genaamd ‘Landoptreden in een nieuwe wereld!?’.

Het symposium biedt een interessant programma,
waarbij gerenommeerde sprekers uit leidende kringen (onder andere gen b.d. Tom Middendorp & LGen Martin Wijnen) van Defensie onder meer de volgende punten zullen belichten:

-De veranderingen in het veiligheidslandschap.
-De invloed van technologie op de veranderende aard van conflicten.
-De toekomst van het landoptreden.
-De rol van militairen in het tegengaan van instabiliteit en conflicten.
-Klimaatverandering en veiligheid.

Aanvang symposium: 15:00 uur. Inloop en ontvangst al vanaf 14:30 uur.
Na afloop van het symposium (18.00 u.) wordt een nasi maaltijd geserveerd.
Deelname aan het symposium is gratis, deelname aan de maaltijd kost € 10,-.
U kunt u opgeven via een email aan: secretaris@mars-mercurius.nl met de melding: deelname symposium 23 oktober,
duidelijk uw naam en adres en even aangeven of u wel of niet deelneemt aan de maaltijd. Voor deelname aan de
nasi-maaltijd ook direct graag 10 € overmaken op NL73 ABNA 0500 3854 83 t.n.v. Verg Mars en Mercurius ovv symposium.