MS opgenomen in database van Cambridge Scientific Abstracts (CSA)

Sinds februari vorig jaar is de Militaire Spectator opgenomen in één van de databases van Cambridge Scientific Abstracts (CSA). CSA is een information company die als gids voor onderzoekers dient. Het hoofdkantoor is gevestigd in Bethesda, Maryland, Verenigde Staten. CSA heeft vestigingen in Australië, Hong Kong, Japan, Mexico en Groot-Brittannië.

De Militaire Spectator is opgenomen in de Serials Source List for CSA Worldwide Political Science Abstracts: http://www.csa.com/e_products/databases-collections.php. Daarna social sciences, CSA worldwide political science abstracts, factsheets, current serials source list. Volgens eigen opgave maken wetenschappers van ongeveer vierduizend instituten – tegen betaling – gebruik van de CSA.

In de database bevindt ons tijdschrift zich in het gezelschap van, onder andere, Military Balance (core), Military Law Review (selective), de Adelphi Papers (priority) en Defence Nationale (selective). Maar ook van tijdschriften als het Journal of Social Sciences (selective), Armed Forces and Society (core), the Journal of Political and Military Sociology (core) en The Netherlands Journal of Social Sciences (selective).

Bij priority wordt (bijna) de hele inhoud toegankelijk gemaakt, bij core meer dan 50 procent en bij selective tot 50 procent. Gezien de breedte van de artikelen in de Militaire Spectator bevreemdt het niet dat het tijdschrift in de categorie selective is ondergebracht.

Voor de goede orde dient opgemerkt dat CSA de redactie vorig jaar benaderde. Na een review kreeg de redactie het verzoek het tijdschrift voortaan aan CSA te sturen. Waarvan acte.

De hoofdredacteur