Osinga bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden

Oorlog en het schild van Athena, de waarde van Krijgswetenschappen

Maandag 11 november heeft Cdre. Prof. Dr. Osinga zijn oratie "oorlog en het schild van Athena, de waarde van krijgswetenschappen" uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar War Studies (krijgswetenschappen)

 

In het historische academiegebouw van de Universiteit leiden heeft professor Osinga een volle zaal verteld over het nut van de krijgswetenschappen. Voor diverse afgevaardigden van het bestuur van de KVBK alsmede medewerkers van het Ministerie van Defensie sprak Osinga zijn oratie uit.

 

Kennis, aldus Osinga, is het schild van Athena: het bied bescherming tegen ondoordachte militaire ondernemingen en geeft raad wanneer oorlog dreigt of wordt gevoerd […] Kennis over hedendaagse oorlog en oorlogvoering is namelijk juist in deze tijd belangrijk, en zeker niet alleen voor militairen.

 

Vervolgens werd dertig jaar oorlog in het krijgswetenschappelijk retrospectief gezet. De afgelopen dertig jaar werd daarbij in drie periodes ingedeeld.

1990-2001, de periode van peacekeeping en peace enforcement
2001-2014, waarin vooral de wederopbouw van Afghanistan de militaire activiteiten domineerde
2014 tot heden, de nieuwe assertiviteit van Rusland.

 

Onderwerpen zoals de klassieke peacekeeping, statebuilding en hybrid warfare passeerde de revue. Hierna ging de professor in op de opbloei van krijgswetenschappen en hoe de drie periodes daarop van invloed zijn geweest.

 

Tijdens het laatste deel van de oratie werd teruggekeken op het betoog en werd de waarde van krijgswetenschappen nogmaals benadrukt. Na een mooi dankwoord werd afgesloten met de onderstaande zin die wellicht goed aansluit bij de KVBK.

 

Oorlog zo vrees ik heeft een rooskleurige toekomst. Kennis daarover is het schild van Athena

Home achtergrond: 
Oorlog en het schild van Athena, de waarde van Krijgswetenschappen