Vernieuwde website KVBK vanaf 3 maart 2006

Eigentijds, actueel en dynamisch, zowel in ontwerp als in inhoud!

Eigentijds, actueel en dynamisch, zowel in ontwerp als in inhoud!

Vanaf 3 maart 2006 is het zover! De vernieuwde website van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap is dan voor het publiek en voor de leden van de KVBK toegankelijk.

www.kvbk.nlEen site boordevol informatie en vele extra’s!

Wat treft u op de vernieuwde site aan? De site bestaat uit een publiek gedeelte en een besloten gedeelte. 
Dit laatste gedeelte is alleen toegankelijk wanneer u lid bent van de KVBK.

Het publieke deel bevat algemene informatie over de KVBK en geeft (vanaf het jaar 2000) de inhoudsopgaven en de samenvattingen van het militair wetenschappelijk tijdschrift de Militaire Spectator. Het publieke deel verschaft verder informatie over aankomende KVBK-evenementen en laat tevens een overzicht zien van eerdere KVBK-activiteiten. Voorts zijn er in dit gedeelte van de site diverse links bijeengebracht die toegang geven tot andere krijgswetenschappelijk-gerelateerde websites. Tot slot biedt het publieke deel van de website u de mogelijkheid om u op te geven voor de KVBK-nieuwsbrief alsmede de KVBK e-mail service, en natuurlijk kunt u zich daar ook aanmelden als nieuw lid van de KVBK!

De echte toegevoegde waarde van de site is te vinden in het besloten gedeelte. Naast de al eerder genoemde faciliteiten van het publieke gedeelte, komt u hier nog tal van extra faciliteiten tegen. Het besloten deel bevat de database Militaire Spectator. In deze database treft u de meest recente versie en de voorafgaande versies van de Militaire Spectator, vanaf het jaar 2005, aan. Op korte termijn zullen ook de jaargangen vanaf het jaar 2000 geheel gedigitaliseerd toegankelijk worden!

U kunt dus nu via het internet de Militaire Spectator lezen en met behulp van trefwoorden gericht naar artikelen zoeken. Bovendien kunt u de volledige Militaire Spectator in pdf-format downloaden (bijvoorbeeld in het kader van bronnenonderzoek). Daarnaast biedt het besloten gedeelte de mogelijkheid om foto’s te downloaden die gebruikt kunnen worden als illustratie bij artikelen of als wallpaper.

De ledenservice is eveneens sterk verbeterd. In het besloten gedeelte van de website is de ledendatabase van de KVBK opgenomen. U kunt hier als KVBK lid uw lidmaatschapgegevens raadplegen en mutaties (zoals bijvoorbeeld verandering van e-mailadres e.d.) snel en gemakkelijk via het internet opgeven. Het contact met de vereniging, de ledenadministratie en het secretariaat is eveneens toegankelijker geworden; u kunt nu al uw vragen elektronisch inzenden. Maar ook de rubriek FAQ (veelgestelde vragen ) kan u bij voorbaat al op weg helpen.

Digitale ontsluiting erfgoed KVBK. Onze omgeving is constant in beweging. Dat geldt ook voor de vernieuwde KVBK site. In de toekomst zullen wij het erfgoed van de KVBK, te weten het historisch waardevolle archief dat teruggaat tot 1832, verder digitaal gaan ontsluiten. Een bezoek aan de KVBK-site is dus niet alleen nu, maar ook in de toekomst zeer de moeite waard!

www.kvbk.nlDe naam is het zelfde, maar de inhoud zeker niet.
Ga naar www.kvbk.nl en ontdek het zelf!