Lezing Genmaj Schnitger over Cyberspace

Zegen, bedreiging en Kans!

Cyberspace is een van die ‘future battlegrounds’ die in een steeds sneller tempo onze omgeving en maatschappij vervlecht en vele kansen en bedreigingen biedt. In de beleidsbrief “Defensie na de Kredietcrisis” vormt digitale weerbaarheid en cyberoperaties dan ook niet voor niets één van de intensiveringsprojecten. Generaal-majoor Schnitger is in zijn lezing ingegaan op de plannen en acties die Defensie op dit vlak ontplooit.