KVBK scriptieprijs uitgereikt

Afschrikking cyberwapens

Hugo Vijver ontving op 13 oktober 2017 de KVBK-prijs voor de beste masterscriptie. Vijver onderzocht voor zijn master Deterrence in Cyberspace de vraag of de offensieve capaciteit van het Defensie Cyber Commando ook de strategische functie van afschrikking ondersteunt.

KVBK-vice-voorzitter commodore professor Frans Osinga: “Op heldere wijze bepaalde Vijver de kenmerken van cyberwapens en stelde vast dat onder condities wapens voor afschrikking kunnen worden ingezet. Uiteraard moet Nederland over cybercapaciteiten beschikken. Daarboven moet een strategie bestaan die voorschrijft hoe en waarom deze capaciteiten aan te wenden. Ook die moet bekend zijn, zodat de potentiele dreiging met de inzet van cyberwapens geloofwaardig is én herleidbaar naar Nederland. Bovenal moet Nederland de politieke en publieke wil hebben om cyberwapens in te zetten.”

Vijver werkt aan de portefeuille cyber security bij de Hoofddirectie Beleid en kan dus helpen om  de uitkomst van dit onderzoek vorm te geven. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de diploma-uitreiking van de in 2013 gestarte masteropleiding Military Strategic Studies op het Kasteel in Breda. Secretaris-generaal Wim Geerts overhandigde 25 afgestudeerden hun diploma: 12 civiele studenten en 13 militairen/burgermedewerker van Defensie.

De KVBK wil krijgswetenschappelijke kennis en onderzoek bevorderen. Tot een aantal jaar geleden reikte de vereniging jaarlijks een prijs uit voor de beste bachelor scriptie op het gebied van de krijgswetenschap. In 2016 kwam daar de prijs voor de beste masterscriptie bij.

Home achtergrond: