Fieldtrip naar Waterloo

zaterdag 10 september 2016

Programma
08.00 uur verzamelen op de Koninklijke Militaire Academie te Breda
08.15 uur vertrek van de bus naar Waterloo
10.00 uur aankomst bij Martin’s Hotel in Waterloo, alwaar koffie en inleiding over de veldslag
11.00 uur ‘te velde’, met onder meer bezoeken aan:
- de butte de Lion;
- het Wellington-museum;
- de hoeve Hougoumont.
16.00 uur vertrek van de bus naar Breda
17.30 uur aankomst bij de KMA in Breda

Inleiding en Tour
De inleiding en de battlefield tour worden verzorgd door de Belgische generaal-majoor b.d. Hubert De Vos. Generaal De Vos is cavalerieofficier en begon zijn militaire carrière bij verschillende tank- en pantsereenheden. Later in zijn loopbaan vervulde hij onder meer functies bij het Eurocorps in Straatsburg en het Allied Force Command in Heidelberg. De generaal werd uitgezonden naar voormalig Joegoslavië, Libanon en Afghanistan. Tot aan zijn pensionering in 2014 was generaal De Vos commandant van de Landcomponent van de Belgische strijdkrachten.

Praktische informatie
Het is mogelijk om uw auto te parkeren op het terrein van de KMA, aan het Kasteelplein 10 in Breda. Graag vragen we u stipt om 08.00 uur op de KMA aanwezig te zijn, zodat de bus tijdig kan vertrekken.

Bij aankomst in Waterloo is in koffie en een versnapering voorzien en voor iedere deelnemer is een lunchpakket beschikbaar.

Kosten
KVBK-leden nemen gratis deel aan de battlefield tour. De kosten voor niet-leden bedragen €20. Hierbij inbegrepen zijn de kosten voor de bus, de koffie en versnapering bij aankomst, het lunchpakket en de entreeprijzen voor de verschillende programmapunten. Na aanmelding ontvangt u de betalingsgegevens.