Archief 2005 | AN AFFECTIONATE LOOK AT THE GENERAL, THE OPERATION MARKET GARDEN 1944 AND THE POLISH BRIGADE

De Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap nodigt leden en belangstellenden uit voor een bijeenkomst op 17 maart 2005 over:

‘AN AFFECTIONATE LOOK AT THE GENERAL, THE OPERATION 
MARKET GARDEN 1944 AND THE POLISH BRIGADE’

De KVBK is bijzonder verheugd dat DR. HAL SOSABOWSKI kleinzoon van de Poolse Brigade Commandant, generaal-majoor Stanislaw Sosabowski CBE, zich bereid heeft verklaard een lezing te geven over de bijdrage van de Poolse Brigade aan operatie Market Garden.

Dr. Hal Sosabowski zal onder meer ingaan op de initiële doelstelling van de brigade, de formatie ervan in het Verenigd Koninkrijk met als specifiek doel ingezet te worden op Pools grondgebied bij de bevrijding van Polen, de inzet bij Market Garden 1944 en het lot van de brigade na afloop.

Er zal speciale aandacht worden geschonken aan de persoon van generaal-majoor Sosabowski. De bijeenkomst wordt gehouden in:

DEFENSIEVOORLICHTINGSCENTRUM 
KALVERMARKT 38 – DEN HAAG

De zaal is vanaf 19.00 uur open. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. 
Vanwege een beperkt aantal plaatsen gaarne aanmelden tijdens 
kantooruren (070 - 3396197).