Archief 2005 | DE BEVRIJDING VAN NEDERLAND 1944-1945

Een multinationale inspanning

De Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap nodigt leden en belangstellenden uit voor een lezing op 26 mei 2005 van :

Drs. Ben Schoenmaker 
Werkzaam bij het IMGmet als titel DE BEVRIJDING VAN NEDERLAND 1944-1945 
Een multinationale inspanning

De bevrijding van Nederland heeft ongeveer acht maanden in beslag genomen: van 12 september 1944 tot 5 mei 1945. Op tal van plaatsen, met name in het zuiden van ons land, is zwaar strijd geleverd. Ben Schoenmaker zal deze gevechten bespreken in de context van het bredere strijdverloop aan het westelijk front. De belangrijkste vraag die hij aan de orde zal stellen, is welk militair-strategisch belang zowel de Duitse als de geallieerde legerleiding aan (delen van) het Nederlands grondgebied heeft gehecht. Tevens zal hij aan bod laten komen hoe de strijdende partijen met de typisch Nederlandse terreinkenmerken zijn omgesprongen. Bovendien zal hij de nadruk leggen op het multinationale karakter van de oorlogvoering op Nederlands grondgebied. Behalve Amerikanen en Britten streden er aan geallieerde zijde onder meer ook Canadezen, Polen, Fransen, Belgen, Nederlanders en Noren. Ook aan Duitse zijde streden er diverse nationaliteiten.

De lezing wordt gehouden in: Defensievoorlichtingscentrum, Kalvermarkt 38, Den Haag, ingang naast het Defensie Voorlichtingscentrum (legitimatie verplicht).

De zaal is vanaf 17.00 uur open. De lezing begint om 17.30 uur. Vanwege een beperkt aantal plaatsen gaarne aanmelden tijdens kantooruren (070-3396197).