Lezing door prof. G.G.J. Knoops

De internationaal strafrechtelijke juridisering van de positie van militairen tijdens buitenlandse missies

Het toenemend complexer worden van internationale militaire missies zoals peacekeeping en peace enforcement operaties, heeft ook gevolgen voor de juridische positie van militairen. Tegelijkertijd is ook het internationaal strafrecht van toenemende invloed op deze positie. Dit betekent dat militairen tijdens militaire uitzendingen niet alleen te maken krijgen met het eigen nationale strafrecht en hieruit voortvloeiende verplichtingen, maar ook met de internationale normen die via het internationaal recht worden ontwikkeld.

Recentelijk heeft de ´Commissie Borghout´ in haar rapport van 31 augustus 2006 hierop gewezen en eveneens een aantal voorstellen gedaan ter verbetering van het huidige systeem van het militair straf(proces)recht. In deze lezing zal bij al deze facetten worden stilgestaan.

Mr. G.G.J. Knoops is hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht.

De bijeenkomst wordt gehouden in:
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Lange Poten 10
Den Haag

De zaal is vanaf 18.00 open. De lezing begint om 18.30 uur. Vanwege een beperkt aantal plaatsen gaarne aanmelden tijdens kantooruren (070 3396197).