Actualiteiten-seminar over piraterij op zee

Op Woensdag 25 februari 2009 organiseren EBN en KVNR een seminar over PIRATERIJ OP ZEE

AGENDA

16.30 – 16.35 Opening door W. van Eekelen, voormalig Minister van Defensie,
voorzitter Commissie EVDB van de EBN.

Moderator seminar J.D. Blaauw, voormalig Tweede Kamerlid, voormalig president
Assemblee WestEuropese Unie.

16.35 – 16.55 Mevrouw T. Netelenbos, voormalig Minister van Verkeer en
Waterstaat, voorzitter KVNR: De Nederlandse koopvaardij en
Piraterij op zee.

16.55 – 17.15 Spreker van Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Juridische Zaken:
De juridische kaders bij anti-piraterij operaties op zee.

17.15 – 17.35 H. Merkus, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, hoofd afdeling Zeevaart van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken: V&W en piraterij op zee.

17.35 – 18.00 Tandem presentatie door Kapitein ter Zee R.P. Bauer, Defensiestaf, Directie Operaties en Kapitein-Luitenant ter Zee P.F.M. Reesink, Commandant Hr.Ms. De Ruyter: De politieke en militaire kaders van defensieinzet bij anti-piraterij operaties en de operationele uitvoering van anti-piraterij operaties op zee.

18.00 – 18.30 Discussie met de zaal.

18.30 Sluiting door W. van Eekelen.

Na afloop wordt u uitgenodigd voor een aperatief.

Opgave voor deelname via e-mail ebn@ser.nl voor 19 februari 2009. Bij deelname dient u zich i.v.m. beveiliging te kunnen legitimeren.