Lezing KVBK | Commandeur J.W. Ort over CTF 150 en anti-piraterij-operaties tijdens operatie 'Enduring Freedom'

De Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap

nodigt leden en belangstellenden uit voor 
een lezing op maandag 3 juli 2006 door

Commandeur J.W. Ort
commandant Netherlands Maritime Force

over

CTF 150 en anti-piraterij-operaties tijdens operatie ‘Enduring Freedom’

Van december 2005 tot en met april 2006 had Commandeur Ort het bevel over de Task Force 150 tijdens operatie 'Enduring Freedom'.

TF 150 draagt door haar aanwezigheid in deze wateren bij aan een veilige en stabiele regio. De opdracht was gericht op het ontzeggen van het gebruikmaken van de zee voor terroristische acties of voor transporten die deze acties mogelijk maken (smokkel van mensen, wapens, drugs, et cetera). Bij aanvang van het CTF 150-schap kwam daar de specifieke opdracht bij: het uitvoeren van anti-piraterij-operaties.

De Koninklijke Marine draagt met TF 150 bij aan een stabiel en veilig gebied rond het Arabisch Schiereiland, waardoor terroristische organisaties de zee niet meer kunnen gebruiken voor transport van wapens of voor het plegen van aanslagen. De landen uit de regio zelf kunnen zodoende gaan werken aan veiligheid en stabiliteit in hun zeegebied, zodat de continuïteit van het economische maritieme verkeer gewaarborgd blijft.

De bijeenkomst wordt gehouden in:
De Marine Kazerne Amsterdam
Kattenburgerstraat 7
1018 JA Amsterdam

De zaal is vanaf 17.00 uur open. De lezing begint om 17.30 uur. Vanwege een beperkt aantal plaatsen gaarne aanmelden tijdens kantooruren (070-3396197).