Lezing KVBK | De ISAF-missie in Afghanistan

De Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap nodigt leden en belangstellenden uit voor een lezing op

woensdag 3 mei 2006

door:

Generaal-majoor J.S. Willemse

over:

De ISAF-missie in Afghanistan

Na de aanslagen van 11 september 2001 begon op 7 oktober 2001 onder leiding van de Verenigde Staten de internationale operatie Enduring Freedom tegen militaire installaties van de Taliban en tegen trainingskampen van Al-Qa’ida. Toen het Talibanregime omver geworpen was, werd op 22 december 2001 een Afghaanse interim-regering geïnstalleerd. Daarbij werd tevens de International Security Assistance Force (ISAF) opgericht. Het belangrijkste doel van de ISAF was het ondersteunen van de interim-regering bij het handhaven van de veiligheid. Vooralsnog in Kabul en directe omgeving, maar op grond van een nieuwe VN-resolutie uit oktober 2003 werd die taak uitgebreid tot andere delen van Afghanistan. De ISAF-militairen zijn verder op verschillende manieren betrokken bij de wederopbouw van het land. Zo assisteert ISAF bij de wederopbouw van het leger en de politie, maar helpen geniesoldaten ook bij het herstel van belangrijke wegen en bruggen.

Sinds augustus 2003 voert de NAVO het commando over de ISAF-missie. Generaal-majoor J.S. Willemse is vanaf augustus 2005 tot en met februari 2006 uitgezonden geweest als plaatsvervangend commandant ISAF.

De bijeenkomst wordt gehouden in:

Perscentrum Nieuwspoort
Lange Poten 10 te Den Haag – Zaal: Wandelganger 2

De zaal is vanaf 17.00 uur open. De lezing begint om 17.30 uur.

Vanwege een beperkt aantal plaatsen gaarne aanmelden tijdens kantooruren (070-3396197).

Aansluitend aan deze lezing vindt de Algemene Ledenvergadering van de KVBK plaats.