Strategisch luchttransport

Een integraal beeld van de stand van zaken en ontwikkelingen

Op woensdag 24 juni verzorgt de KVBK een lezing over luchttransport voor expeditionair optreden.

Het ambitieniveau van NAVO en de EU dwingt lidstaten tot de opbouw van en verdere transformatie tot expeditionaire strijdkrachten. Strategische en tactische mobiliteit zijn in dit kader essentieel als enablers maar ook als force multipliers. Met name luchttransport is hierin een belangrijke exponent. Hoe staan NATO en de EU er in dit verband voor? Wat zijn de plannen en de vooruitzichten op de korte en de wat langere termijn en hoe kunnen we de beschikbare en beschikbaar komende capaciteiten zo optimaal mogelijk benutten? Hoe presteert Nederland in dit verband? Moet strategisch luchttransport wel beschouwd worden als een kerntaak? Kan dit niet uitbesteed danwel in PPS-achtige constructies worden uitgevoerd?