KVBK op bezoek bij PURPLE NECTAR 09

Network Enabled Capabilities (NEC)

Network Enabled Capabilities (NEC) is inmiddels uitgegroeid tot een “buzzword”. Hieronder valt een hele wereld van technisch en ook procedureel complexe zaken. Eén van de meest uitdagende aspecten is een eenduidige, precieze en “real time” beeldopbouw en interpretatie., ofwel een Joint Common Operational Picture (JCOP). Defensie bekijkt en test juist deze aspecten in de oefening Purple Nectar 09, die in Havelte plaatsvindt. Daar wordt een scala van events, incidenten, troepen-, vlucht- en scheepsbewegingen omgesmeed tot een JCOP. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie- en linksystemen van de krijgsmachtdelen. Rond 1300 militairen en functionarissen van alle krijgsmachtdelen en Defensieonderdelen doen mee.

Voor een zo realistisch mogelijk scenario worden door het land talrijke deeloefeningen gehouden. Alle vormen een stuk van een groter complex scenario dat de oefenstaf de nodige uitdagingen biedt op het gebied van commandovoering, communicatie en informatieopbouw.

KVBK-leden kunnen op 9 juni a.s. een kijkje nemen bij de centrale commandopost te Havelte. Daar zitten oefenstaf, Exercise Director en andere onderdelen van de oefenleiding gecentreerd. Daar vindt ook de centrale beeldopbouw plaats.

Globaal programma:
1400 Aankomst en welkom door programmaleider PN09, KLTZ Rein Bloemendaal
1405-1430 Korte briefing door programmaleider. Vragen.
1430-1450 Blik in de centrale beeldopbouw-ruimte
1450-1545 Ronde langs andere ruimtes waar deelaspecten van oefenopzet etc. worden verzorgd.
1545-1550 Verzamelen, afscheid.
1600-1700 Hapje en drankje

U kunt zich voor deze dag met naam, telefoonnummer en e-mailadres opgeven bij luitenant-kolonel Henk Sonius (HC.Sonius.01@mindef.nl; 070-3186930)

U dient deze dag gebruik te maken van eigen vervoer of OV. Uw bestemming is:

Johannes Postkazerne
Gebouw 162
Johannes Postweg 7
7973JB Darp

Bij deelname dient u zich i.v.m. beveiliging te kunnen legitimeren.

Deelname is beperkt (maximaal 25 personen)

Deelname is in volgorde van inschrijving