De NAVO

Transformatie noodzakelijk om relevant te blijven?

In de aanloop naar de NAVO top in Boekarest van 2 tot 4 april a.s. organiseert de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap op maandag 17 maart 2008 een discussieavond met als thema:

De NAVO: transformatie noodzakelijk om relevant te blijven?

Inleidingen op deze avond worden verzorgd door Drs H.A. Schaper, Permanente Vertegenwoordiger bij de NAVO, Generaal-Majoor F.H. Meulman, voormalig Deputy Commander Air HQ ISAF en de heer A.J. Boekestijn, lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD.

Steeds vaker klinkt de roep om een noodzakelijke koerswijziging van de NAVO. Aanleiding hiertoe is met name het conflict in Afghanistan. Zo constateert de voorziene VN-gezant voor Afghanistan Paddy Ashdown dat het de NAVO ontbreekt aan een strategie in dit land. Eenzelfde soort kritiek wordt geuit door een groep vooraanstaande Amerikaanse deskundigen onder leiding van oud-NAVO bevelhebber Generaal James Jones. De Afghan Study Group waarschuwt voor de ‘strategische gevolgen van een mislukking’. Een panel van vijf oud-topmilitairen waarin onder meer zitting hebben Dr. Klaus Nauman (DLD), Generaal John Shalikashvili (USA) en oud-CDS Generaal der Mariniers van den Breemen pleit voor een radicale koerswijziging in de publicatie ‘Towards a Grand Strategy in an Uncertain World’. Minister van Middelkoop constateert dat het bondgenootschap ‘onder gezonde spanning staat’ en de Amerikaanse minister Gates waarschuwt voor een tweedeling van de NAVO in eersterangs en tweede rangs lidstaten. Al met al ontwikkelingen die vragen oproepen over de relevantie van de NAVO en de koers die deze organisatie moet volgen.

Leden en belangstellenden zijn van harte welkom.

Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag
Zaal open: 17.00 uur
Aanvang inleidingen: 17.30 uur
Einde discussieavond: 19.00 uur
Einde borrel: 20.00 uur