Van data naar dader

IGO bij de KMar (afbeelding van Vimeo)

 

Informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke Marechaussee

Woensdag 6 oktober 2021 | 15:30 tot 17:15 | Campus Den Haag en online

 

"Al tweehonderd jaar voert de Koninklijke Marechaussee verschillende werkzaamheden uit in binnen- en buitenland en zij heeft door de jaren heen op verschillende manieren invulling gegeven aan de uitvoering van haar taken. Sinds enige tijd is de nieuwe beleidsweg zeer helder: de marechaussee gaat meer en meer informatiegestuurd optreden. Recentelijk zijn er concrete stappen ondernomen om intelligence als leidraad te houden voor concrete beslissingen op de werkvloer. Hiervoor heeft de marechaussee  het Landelijk Tactisch Commando opgericht. Het Landelijk Tactisch Commando bepaalt waar mensen en middelen effectief en efficiënt worden ingezet. Naast de grote voordelen die dit met zich meebrengt, zijn er ook een kanttekeningen waar goed op moet worden ingespeeld." (Tlnt H.S. Damstra, MSc, Militaire Spectator 11-2014)

 

 

 

 

Commandant Koninklijke Marechaussee, Luitenant-Generaal Hans Leijtens en Hoofd Afdeling Intelligence van het Landelijk Tactisch Commando KMar, Kolonel Bart Hulsbosch nemen u op 6 oktober mee in de ervaringen die de KMar in de afgelopen jaren heeft opgedaan met informatiegestuurd optreden (IGO).

De KVBK maakt voor deze lezing weer gebruik van een van de collegezalen van de Universiteit Leiden. De lezing vindt plaats op de Campus Den Haag, locatie Schouwburgstraat 2, en wordt tevens via YouTube Live gestreamd. Vanwege de coronamaatregelen is het aantal plaatsen op de campus beperkt. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen wordt toegang verleend op volgorde van aanmelding. Als u hierdoor op de reservelijst komt wordt u hierover geïnformeerd. 

 

 

Programma

15:00   Ontvangst
15:30   Aanvang
16:45   Q&A
17:15   Afsluiting en borrel
18:15   Einde

 

Meldt u nu aan voor het symposium of de livestream!
 

Terugkijken

De lezing wordt na afloop op onze website gepubliceerd. 

Home achtergrond: 
Luchthaven Eelde (Groningen), 16 september 2019 KMar controle wegbrengers op o.a. wapens en munitie vlucht naar Antalya Turkije Media Centrum Defensie (MCD) mcd@mindef.nl Fotografie: John van Helvert