Webinar "Krym Nash": Maskirovka en misleiding

Kolonel Dr. Han Bouwmeester

 

Het webinar is afgelopen. Terugkijken kan hier of via deze link! De presentatie kunt u opvragen via secretaris@kvbk.nl

“In het Westen is men tegenwoordig veelal de mening toegedaan dat misleiding niet past in een open en democratische samenleving. Men beschouwt misleiding als oneerlijk of niet ‘erg chic’ en daarmee lijkt het niet te passen in het huidige westerse ethische bewustzijn.”

 

 

Kolonel Dr. Han Bouwmeester neemt u tijdens zijn lezing op 29 april mee in de Russische Maskirovka. Aanmelden

Voor zijn promotie aan de Universiteit Utrecht heeft kolonel Bouwmeester onderzocht hoe Russische autoriteiten hun opponenten weten te misleiden en daarbij heeft hij in kaart gebracht welke rol misleiding heeft gespeeld in het Russisch-Georgische gewapend conflict in 2008 en de annexatie van de Krim in 2014.

Westerse krijgsmacht kennen een traditie van attritie-oorlogvoering en cumulatieve destructie, terwijl 'systemische ontregeling' een stijl van conflictvoering is, die zich richt op fysieke en niet-fysieke methoden om zodoende zwakheden van een mogelijke tegenstander uit te buiten. De bereidheid van politieke, ambtelijke en militaire gezagsdragers om misleiding toe te passen tijdens operaties zet in het Westen vaak een rem op dergelijke operaties – vooral op strategisch niveau. Russische gezagsdragers daarentegen, zijn zeer bedreven in de toepassing van deze vorm van conflictvoering.

Bij misleiding gaat het vooral om onzekerheid, verrassing en gemanipuleerde beeldvorming. Een misleider kan diverse kanalen gebruiken om misleiding te veroorzaken, zoals diplomatie, de ambtelijke en militaire omgeving, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, media of gelegenheidsactoren. Kolonel Bouwmeester beschrijft hoe de Russische autoriteiten misleidingsoperaties uitvoerden en gaat in op de omstandigheden, te bereiken effecten en menselijke elementen die bijdragen aan het succes van dergelijke operaties.

 

Programma

16:00   Online omgeving open
16:30   Aanvang lezing
17:15   Q&A
18:00   Einde

Aanmelden

 

Voorafgaand aan het webinar vindt de jaarlijkse ALV plaats. Klik hier voor meer informatie.

 

Terugkijken

De lezing wordt na afloop op ons YouTubekanaal gepubliceerd. De link wordt op deze pagina toegevoegd zodra de video beschikbaar is.

 

Huisregels

Graag wijzen wij u op de volgende zaken:

Voor het stellen van vragen is een mentimeter beschikbaar. Ga hiervoor naar www.menti.com en gebruik de code 4799 2587

Mocht u problemen ondervinden, dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar secretaris@kvbk.nl
 

 

Home achtergrond: 
Maskirovka